VeliPohjonen Jos metsään haluat mennä nyt

Puurakentamisella on ilmastoarvo

  • Alkuainehiili maapallolla
    Alkuainehiili maapallolla

Hiilen nieluvaraston suuruuden eli hiililuvun (tonnia alkuainehiiltä hehtaarilla) voi laskea koko maapallon tasolla, yhden valtion tasolla, yhden metsätilan tasolla tai vaikkapa yhden puurakenteisen omakotitalon tontin tasolla. Yksi kansainvälisen ilmastokamppailun keskeisiä tavoitteita on kasvattaa hiilen nieluvarastoa kaikkialla maapallolla ja kaikilla tasoilla.

Maapallolla on nykyään alkuainehiiltä kasvien biomassassa 560 miljardia tonnia (kuva). Siitä valtaosa on monivuotisissa, puuvartisissa kasveissa (rungot, oksat, juuret). Lukemassa ovat mukana myös yksivuotiset ruoho- ja heinäkasvit, mutta ne ovat vähemmistönä. Metsät ovat hiilen tärkein nieluvarasto.

Kun maapallon koko maa-ala on 13 miljardia hehtaaria, maapallon keskimääräiseksi hiililuvuksi saadaan 43 tonnia alkuainehiiltä hehtaarille.

Suomen metsien puusto on Luonnonvarakeskuksen tilastoista johtaen kasvukauden 2018 jälkeen tasolla 2544 miljoonaa kiintokuutiota. Se vastaa alkuainehiilenä (rungot, oksat ja juuret) määrää 899 miljoonaa tonnia.

Kun koko maa-alamme on 30,4 miljoonaa hehtaaria, Suomen nykyinen hiililuku on 29,6 tonnia alkuainehiiltä hehtaarille. Näin laskien Suomi on keskimääräiseltä hiilivarastoltaan selvästi alle maapallon keskiarvon. 

Entäpä yhden omakotitontin hiililuku, kun koti on puutalo?

Omakotitalo on pohjapinta-alaltaan tyypillisesti 150 neliömetriä. Puumateriaalia on seinissä, katoissa, lattioissa ja rakenteissa ylipäänsä noin 30 kiintokuutiometriä. Se vastaa kuivapainoltaan 15 tonnia puuta. Kun puurakenteissa on tasapainotilan kosteutta noin 10 prosenttia, absoluuttisen kuivaa puuta talossa on 13,5 tonnia.

Kuivapuusta on alkuainehiiltä puolet. Omakotitalon hiilen nieluvarasto on 6,75 tonnia.

Tyypillinen omakotitontin pinta-ala on 1000 neliömetriä eli 0,1 hehtaaria. Näin puutalon sisältävän omakotitontin hiililuku on 67,5 tonnia alkuainehiiltä hehtaarille. Se on kaksi kertaa suurempi kuin koko Suomen keskimääräinen hiililuku, ja se on runsas puolitoistakertainen koko maapallon hiililukuun verrattuna.

Turhaan ei tukkipuuhun perustuvaa sahateollisuutta markkinoida ilmastoystävällisenä, hiilen nieluvarastojen luojana. Puurakentamisella on vahva ilmastoarvo. 


Lähteet: 

http://globecarboncycle.unh.edu/diagram.shtml

http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/?rxid=4dc525b5-a581-4f9d-b5e2-...

https://www.puuinfo.fi/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän TimoKeklinen kuva
Timo Kekäläinen

Kirjoituksen viesti on siis että puurakennus toimii hiilivarastona ja jos asiaa tarkastellaan yksittäisen tontin kannalta, on sen osuus kyseiselle tontille varastoituneesta hiilestä merkittävä.

Hiililukujen vertailut Suomen ja muun maailman välillä tuntuvat sen sijaan aika huterin perustein esitetyiltä ja kaipaisin hieman tarkennusta sihen miksi kirjoituksessa on sanottu että "Näin laskien Suomi on keskimääräiseltä hiilivarastoltaan selvästi alle maapallon keskiarvon."

Käyttäjän VeliPohjonen kuva
Veli Pohjonen

Maapallon biomassan hiili 560 miljardia tonnia (pääosa puuta) on tasoltaan yleisimpiä lukuja kirjallisuudessa, mutta se ei ole yhtä tarkkaan mitattu kuin Suomen puustosta mitattu 899 miljoonaa tonnia hiiltä. Suhde lienee tarkennusmittaustenkin jälkeen silti sama, olemme elävästä biomassassasta johdetussa hiililuvussa (nyt 29,6 tn C/ha) alle maapallon keskiarvon (nyt 43 tn C/ha). Tässä, helpoimmassa hiililuvun laskennassa ei ole mukana maaperän hiili; sen mukaan ottaminen muuttaisi tilanteen (mutta siitä ei ole yhtä tarkkoja aikasarjoja kuin puustosta, ei Suomessakaan). - Ilmastometsityksen suurimmat mahdollisuudet ovat tropiikissa. Me voimme jatkaa puusta tehtyjen omakotitalojen rakentamista.

Käyttäjän JuhaKinnunen kuva
Juha Kinnunen

Hirsirakennuksissa on hiilivaraston lisäksi muitakin etuja. Se on esimerkiksi siirrettävissä. Ne ovat myös pitkäikäisiä. Ja elinkaarensa päässä jossain tietyssä käyttötarkoituksessa hirsille on muutakin käyttöä kuin polttaminen. Vanhat mutta ehjät hirret ovat haluttua tavaraa uusiokäyttöä varten.

Käyttäjän TimoKeklinen kuva
Timo Kekäläinen

No, laitan nyt tämän kommenttini vielä tänne.

Lukiessani asiapitoisia tekstejä harmittelen aina, jos on ilmeistä että on tehty vertailuja luvuilla, jotka eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Varsinkin jos tällaisista vertailuista vielä esitetään jotakin sanallisia synteesejä, on melkoinen riski sille että teksti levittää virheellistä mielikuvaa. Tämähän ei liene millään tavalla suotavaa.

Vertailulaskennassa on käytetty maapallon biomassan hiilimääränä 560 Gt (luku vuodelta 2007). Tutkimuksessa jonka löysin (vuodelta 2017) on esitetty maapallon biomassan hiilimääräksi 550 Gt. Tämän biomassan hiilestä on kasviperäistä 450 Gt ja noin 100 Gt bakteereissa, sienissä, eläimissä ja ihmisissäkin. Eli eroa vertailukelpoisiin tietoihin tältä osin on 110 Gt ja maapallon keskimääräiseksi kasviperäiseksi hiililuvuksi saadaan verrannolla laskien 34,6 tonnia hehtaarille.

Toinen selkeästi lähtötietoihin virhettä aiheuttava tekijä on muun kuin puustosta syntyvän kasviperäisen biomassan jättäminen kokonaan huomiotta Suomen lukemasta. Suurin osa Suomen maapinta-alasta on peitteistä, eli maaperän orgaanisessa kerroksessa on merkittävät määrät biomassaa. Vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan metsämaan orgaanisen kerroksen hiililuku on 2,1 kg/m2 eli 21 tonnia hehtaarilla. Samaisen metsän kivennäismaakerroksesta (0-40cm) loytyy lisäksi hiiltä 35 tonnia hehtaarilla. Peltomaa-alueiden ja turvetta kasvavien soiden kasvibiomassakin on jätetty huomiotta, vaikka näiden pinta-alaa on käytetty jakajassa.

Kun kirjoituksessa esitettyyn pelkästään puuperäisen biomassaan perustuvaan hiililukuun (29,6 tn C/ha) lisätään muusta kasvillisuudesta johtuen 5 - 10 - 20 tn C/ha, ei ole mielestäni millään tavalla perusteltua lausua että "Suomi on keskimääräiseltä hiilivarastoltaan selvästi alle maapallon keskiarvon".

Voisinpa jopa melkein olettaa tarkempien laskelmien osoittavan, että Suomi on keskimääräiseltä hiilivarastoltaan selvästi yli maapallon keskiarvon.

Ja toki. Puutaloja kannattaa rakentaa. Ja Suomen metsiä kasvattaa ja käyttää järkevällä ja kestävällä tavalla.

Ja Veli, hienoa että tuot kirjoituksillasi esiin monipuolisesti Suomen metsien asioita. Olen kyllä lukenut ne kaikki ja luen niitä mieluusti aina kun sellaisen julkaiset.

Lähteet:

http://www.pnas.org/content/pnas/115/25/6506/F1.la...

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/3...

Käyttäjän VeliPohjonen kuva
Veli Pohjonen

Kiitos Timo, kommenteista ja tarkennuksista ynnä linkeistä. Käytän näitä tietoja jatkossa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset